VÝBER OBLASTI STRED V ŽIARI NAD HRONOM

25.04.2024

Dnes sa naše dievčatá Alexandra Michnicová a Timea Kubalová zúčastnili výberu oblasti Stred, pre ročníky 2010 a mladšie. 

Dievčatá absolvovali testovanie všeobecnej telesnej pripravenosti a prevedenie herných činnosti jednotlivca. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu klubu a oblasti stred za organizáciu. #vkšžilina