Posledné úpravy: 25. mája 2018

Zásady ochrany osobných údajov


Základné informácie

Identifikačné a kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Občianske združenie Šport Žilina, IČO: 42224683, DIČ: 2023943856 so sídlom Pri Celulózke 1385/25, 010 01, Žilina, Slovenská republika

Kontaktný e-mail: info@volejbalzilina.sk

(ďalej aj "Občianske združenie" alebo "Občianske združenie Šport Žilina")

1. Občianske združenie ako správca osobných údajov 

Občianske združenie Šport Žilina vystupuje v pozícii správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom Užívateľov a fyzických osôb, ktoré navštívia webovú lokalitu (webové stránky) Občianskeho združenia Šport Žilina ("www.volejbalzilina.sk").

Prečo spracúvame osobné údaje?

Za účelom plnenia zmluvy alebo plnenia právnych povinností spracúva Občianske združenie Šport Žilina hlavne osobné údaje získané od Užívateľa pri vyplnení kontaktných formulárov na našich stránkach.

Občianske združenie Šport Žilina spracúva ďalej údaje, ktoré získa od Užívateľa a ďalších fyzických osôb tým, že navštívia naše webové stránky: súbory cookie, súbory protokolu (IP adresu, príp. iné online identifikátory).

Na akú dobe spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje Užívateľov sú spracovávané po dobu potrebnú pre plnenie právnych povinností, ktoré vyplývajú zo zvláštnych predpisov.

2. Občianske združenie ako spracovateľ osobných              údajov 


Aký je účel spracovania a ako zaobchádzame s údajmi?

Občianske združenie Šport Žilina nerobí s údajmi Užívateľov vrátane osobných údajov žiadne operácie, okrem ich uloženia na serveroch. Žiadnym spôsobom do nich nezasahuje, nepozmeňuje ich, nesprístupňuje ani ich nepredáva tretím osobám (okrem ich sprístupnenia štátnym orgánom v súlade so zákonom). Jediný účel zaobchádzania s týmito osobnými údajmi je ich uschovanie.

3. Práva subjektov údajov

Ako subjekt údajov máte právo:

  • na prístup k osobným údajom
  • na opravu osobných údajov
  • na výmaz osobných údajov
  • na omedzenie spracovania
  • vzniesť námietku proti spracovaniu
  • na prenositeľnosť údajov
  • podať sťažnosť u dozorového úradu
  • na informácie ohľadom opravy nebo výmazu osobných údajov alebo omedzenia spracovania
  • byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov
  • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Podrobne sú vaše práva spísané v Nariadení EÚ 2016/679 (GDPR).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať a uplatniť ostatné práva subjektu, a to zaslaním vašej požiadavky na e-mailovou adresu: info@volejbalzilina.sk

4. Záverečné ustanovenia

Občianske združenie Šport Žilina si vyhradzuje právo upravovať tento dokument o zásadách ochrany osobných údajov bez upozornenia Užívateľov. Užívateľ môže vždy nájsť aktuálne informácie o ochrane osobných údajov tu